Skip to main content
All Posts By

Edwin Fontein

Wat u kunt verwachten van de volgende gTLD ronde

Wat u kunt verwachten van de volgende gTLD ronde

By Domeinnamen

Het volgende is geschreven direct na de 58 ICANN vergaderingen die plaatsvonden in Kopenhagen in maart 2017.

Wat u kunt verwachten van de volgende ronde van gTLDs

Komen er snel nieuwe gTLDs aan?

Regelmatig wordt EBRAND de vraag gesteld: wanneer is het mogelijk om mijn eigen internet extensies aan te vragen (zoals mijn concurrent heeft gedaan)? Ons antwoord is meestal dat het proces en het beleid voor de laatste aanvraagronde momenteel wordt herzien en dat het moeilijk is om een datum te noemen. Om wat meer helderheid te geven willen we in deze blog post de huidige beoordeling nader toelichten en de te verwachte datum van de volgende aanvragen.

Hoe zat het ook alweer?

ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers), stond officieel in 2008 de aanvraag voor nieuwe uitbreidingen toe. Het idee was om de gekozen extensies uit te spreiden over tijdsgebonden aanvraag rondes.

De eerste ronde vond plaats in het begin van 2012. 1.930 nieuwe internetextensies werden aangevraagd in overeenstemming met ICANN-categorieën: generiek (.blog, .email ,. 企业 .ninja), geografisch (.paris, .berlin, .nyc), gemeenschappelijk gebaseerd (.gay, .catholic, .porn) en merk (.lidl, .apple, .postbank).

In oktober 2013 is de delegatie van start gegaan en inmiddels zijn er al 1.216 extensies gedelegeerd. 86 worden er in de nabije toekomst gedelegeerd.

De tweede ronde

Op 7 februari 2012 keurde het ICANN bestuur een resolutie goed voor een tweede toepassingsvenster voor een nieuw gTLD programma.

Voordat er een tweede ronde kan plaats vinden, moet het programma eerst worden geëvalueerd om te bekijken of de eerste ronde het vertrouwen en de keuze van de consument heeft bevorderd. Bovendien moet ICANN de doeltreffendheid van het aanvraag- en evaluatieproces meten, evenals de waarborgen die zijn ingesteld om problemen te beperken.

Momenteel zijn er drie beoordelingsprocessen, die parallel lopen en moeten worden afgerond om met de tweede ronde te kunnen starten.

1 / Nieuwe gTLD vervolgprocedures

De werkgroep vervolg procedures meldde dat er meerdere tracks parallel lopen, elk met een specifiek aspect van de chartervragen. Een deel van het werk is voltooid terwijl andere grotere stukken langer zullen duren. De groep gaf aan dat hun eerste rapport eind 2017 zou moeten worden uitgegeven.

De werkgroep voor landen- en gebiedsgrenzen heeft aangegeven dat in toekomstige TLDS geen 2-letter labels zijn toegestaan. De 2 letters zijn specifiek gereserveerd voor huidige en toekomstige ccTLDs. Omdat de groep geen overeenstemming kon bereiken over extensies met 3 letters, kan het zo zijn dat deze in de volgende ronde worden toegestaan.

2 / Alle Rights Protection Mechanisms (RPM)

Als een EBRAND klant adviseren wij dat u zich bewust bent van de beschermingsmechanismen die beschikbaar zijn voor merkeigenaren, als onderdeel van het nieuwe uitbreidingsprogramma. Neem contact op met uw accountmanager als dit niet het geval is.

De RPM groep heeft als taak om alle rechten met betrekking tot beschermingsmechanismen te beoordelen. Als zodanig beoordelen haar leden het gebruik en de effectiviteit van het TMCH (Trademark Clearinghouse), de UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy), de URS (Uniform Rapid Suspension System) en het minder gebruikte PDP (Post Delegation Policy). De werkgroep rapporteerde dat herziening van de UDRP en de URS als laatste wordt gedaan omdat deze langer zullen duren dan de andere twee.

De groep verwacht haar eerste rapport eind 2017 voor PDP en TMCH te kunnen publiceren. De tweede fase van de beoordeling, die zich uitsluitend richt op UDRP, zal begin van 2018 starten.

3 / Registration Directory Services

De werkgroep werkt nog steeds aan fase 1, die gericht is op fundamentele vereisten voor het nieuwe WHOIS-systeem. De volgende stap is de focus op beleidsontwikkeling. Vanwege de enorme hoeveelheid werk en de meningsverschillen tussen de groepsleden, is er geen specifieke tijdlijn voor een eerste rapport.

Help mee!

Het bestuur van elke werkgroep roept op tot meer betrokkenheid: hoe meer deelnemers, hoe sneller het werk zal worden voltooid en de tweede ronde kan plaatsvinden. Als u wilt helpen, kunt u deelnemen aan een werkgroep of reageren op werkgroep rapporten.

Het vernieuwingsproces binnen Trademark Clearinghouse

Het vernieuwingsproces binnen Trademark Clearinghouse (TMCH)

By Merknamen

Waarom vernieuwen?

Deloitte heeft recentelijk een onderzoek bekend gemaakt met een verbluffend inzicht: 95% van de merknaam aanvragen wordt niet opgevolgd tot een daadwerkelijke registratie, wanneer de potentiële aanvrager wordt geconfronteerd met een waarschuwing van de TMCH over mogelijke inbreuk op merkrechten.

Als een merk is geregistreerd in het TMCH, wordt bij een dergelijke aanvraag een waarschuwing verzonden naar iedereen die een domeinnaam probeert te registreren die overeenkomt met de merknaam. Meer dan 500.000 van dit soort meldingen (vanaf halverwege oktober 2014) zijn al verzonden op basis van meer dan 33.000 merknaam registraties, door 13.601 organisaties in het TMCH met betrekking tot 119 jurisdicties wereldwijd.

Uit deze statistieken blijkt dat de meldingen duidelijk als een afschrikmiddel werken. Het grote aantal claim meldingen geeft ook een hoge interesse in merknaam aanvragen van derden aan.

In totaal zijn 129.095 officiële claimmeldingen verstuurd naar potentiële overtreders die domeinen hebben geregistreerd, ondanks voorafgaande kennisgeving van de claim. De eigenaars van de merknamen zijn gelijktijdig geïnformeerd.

Tot nu toe is slechts een klein gedeelte van de nieuwe domeinextensies gelanceerd. Er komen nog meer dan 1.000 nieuwe extensies aan. Ook ICANN heeft een “tweede opening” aangekondigd: in 2016 of 2017 zal opnieuw een nieuwe golf van domeinextensies worden verwacht die het nut van TMCH-registraties voor ten minste de komende 5 jaar zal garanderen.

Samengevat: het TMCH blijft het enige universele rechtenbeschermingssysteem voor het gehele programma van nieuwe domeinextensies. Door beschermende voorwaarden in het TMCH op te nemen, krijgen eigenaren van merknamen de best beschikbare bescherming aangeboden naarmate er meer nieuwe domeinen worden toegevoegd. Samen met de URS (Uniform Rapid Suspension System) en de UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) vult het TMCH ICANN’s juiste beschermingstoolbox in en is het de eerste verdedigingslinie en de meest kostenefficiënte manier voordat er een procederende stap wordt gezet.

Belangrijk: alle records die voor één jaar vóór 4 november 2013 zijn ingediend, verlopen dit jaar vanaf 5 november.

Meldingen: 60 dagen – 30 dagen – (gratieperiode van 10 dagen) met ingang van 14 november 2014 (sluitingsdag) – zie hieronder voor meer informatie onder Verlopen Status: geen wijzigingen mogelijk zodra een record een verlopen status heeft.

Vernieuwen: zodra een record binnen 1 jaar na het verstrijken van de datum is verlopen, wordt de optie om te vernieuwen met het TMCH mogelijk.

Duur: elk merk dat in aanmerking komt voor verlenging, kan worden verlengd via TMCH Genius voor 1, 3 of 5 jaar.

Prijzen: hetzelfde als nieuwe records.

Impact op Mark Record:

  1. Vernieuwen: SMD-bestanden worden ingetrokken en opnieuw gegenereerd (de “notBefore” en “notAfter” data worden in het nieuwe SMD-bestand bijgewerkt). Ook de certificaten zullen worden ingetrokken en vernieuwd.
  2. Vervaldatum: de status verandert naar verlopen. SMD-bestand en certificaat worden ingetrokken.
Wat u kunt verwachten van de volgende gTLD ronde

ICANN voert 100 delegaties voor nieuwe gTLDs door

By Domeinnamen

Deze week kondigde ICANN aan dat ze de 100 hebben gehaald voor nieuwe gTLD’s die worden gedelegeerd. De stap om te worden gedelegeerd is een van de laatste stappen voordat de Registries die de gTLD’s beheren, mogelijk beginnen met het accepteren van registraties. In totaal waren er vanaf 21 januari 107 gTLD’s gedelegeerd.

In de afgelopen weken werd het eerste merk gedelegeerd van de Australische universiteit Monash die zijn gTLD-extentie kreeg. Een van de pioniers van het nieuwe gTLD-programma, die achter de aanvraag voor .berlin staat, kreeg de tweede stad gTLD uitgereikt: .wien (Wenen).

“Er zijn inmiddels bijna vijf keer zoveel generieke Top-Level Domains dan er slechts een paar maanden geleden waren en dat vertaalt zich in een grotere keuze voor de consument,” zei Akram Atallah, President van ICANN’s Global Domains Division. “We zijn net zo enthousiast als iedereen om ons heen om te zien welk type innovatie deze nieuwe domeinen zullen introduceren in de online wereld.”

Christine Willett, Vice President van gTLD Operations, merkte de historische prestatie op en gaf aan dat het komende jaar vol nieuwe kansen zit.

“Dit is een historische mijlpaal voor ICANN’s nieuwe gTLD-programma en het internet als geheel. Het komende jaar wordt bepaald door nieuwe kansen in een enorm groeiend online landschap.”

Naast de nieuwe delegaties zijn er meer dan 200 Registry Agreements (RA) ondertekend door nieuwe gTLD-aanvragers. Door de ondertekening van een overeenkomst kunnen aanvragers doorgaan naar de laatste fasen van het programma en zich voorbereiden op de extentie in de DNS.

In een post op de ICANN-blog schreef Atallah enthousiast over de mogelijkheden van de reeds gedelegeerde gTLD’s. Hij noemde hierbij de volgende statistieken:

  • er zijn nieuwe gTLD-registers met gedelegeerde gTLD’s die in negen landen actief zijn, waaronder Australië, China en Zwitserland;
  • de oorspronkelijke 22 gTLD’s bestaan alleen uit Latijnse tekens, en de meeste zijn afgekorte Engelse woorden, maar de nieuwe gTLD’s omvatten Arabisch, Chinees, Duits en Russisch;
  • de registraties voor de gTLD’s .WIEN en .BERLIN geven hun voornemens aan om de gTLD’s namens de burgers van respectievelijk Wenen en Berlijn te gebruiken.

Maar er zijn nog steeds obstakels te overwinnen voor sommige aanvragen bij het ICANN’s GAC (Governmental Advisory Committee). Deze groep is belast met het geven van advies van overheden aan ICANN over kwesties van openbare orde, en met name waar er een overlap kan zijn tussen ICANN’s activiteiten of beleid en nationale wetten of internationale overeenkomsten.

De GAC heeft bedenkingen geuit ten aanzien van aanvragen voor de extensies .wine en .vin. De GAC vindt dat passende maatregelen tegen het mogelijk misbruik van deze nieuwe gTLD’s noodzakelijk zijn. Velen koppelen namelijk een bepaalde wijn aan een regio, en deze naam kan een beschermde naam zijn. Voorbeelden zijn Champagne en Bourgondië in Frankrijk en de Moezel in Duitsland. Regeringen zijn het echter niet eens geworden over passende maatregelen en de GAC heeft aanbevolen “dat de aanvragen door het normale evaluatieproces moeten gaan.”

Andere door het GAC opgeworpen omstreden verzoeken waren voor .guangzhou (IDN in het Chinees) en .shenzhen (IDN in het Chinees) die allebei werden afgewezen omdat ze geen steun van de lokale overheid konden krijgen. De extensie voor .spa, gericht op de spa- en wellnes sector, heeft eveneens problemen gehad vanwege het feit dat het ook een geografische naam is. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, heeft de aanvrager (Donuts) de stad een aantal domeinen aangeboden om rekening te houden met hun zorgen.

Er waren ook problemen met de bescherming van acroniemen van intergouvernementele organisaties, waaronder de namen van het Rode Kruis / de Rode Halve Maan, een speciaal startprogramma voor geografische en gemeenschaps-gTLD’s en de toepassingen van .islam en .halal.

En een van de belangrijkste problemen voor nieuwe gTLD’s zijn zorgen van merkeigenaren. In een poging om in eenvoudige bewoordingen kwesties uit te leggen zoals de Rights Protection Mechanisms die merkhouders en hun vertegenwoordigers kunnen gebruiken om inbreuken tijdens de uitbreiding van het domeinnamenstelsel te bestrijden, publiceerde ICANN een educatieve infographic.

De nieuwe gTLD-rechtenbeschermingsmechanismen omvatten zowel proactieve als reactieve maatregelen voor het verdedigen van merknamen. De infographic wil deze kwesties, zoals het TMCH (Trademark Clearinghouse), de URS (Uniform Rapid Suspension System) en de Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure bondig en duidelijk uitleggen.