Skip to main content

Als gevolg van het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten, verklaarde de Europese Commissie (EC) dat alle eigenaren van .eu-domeinen die geen burger van de Europese Unie zijn, niet langer in aanmerking zouden komen. Het Register voor .eu-domeinen, EURid, zal bevoegd zijn om de rechten van de houders van deze domeinextensie op te heffen en verdere registraties of verlengingen van deze domeinextensie te weigeren. In Verordening (EU) 2019/517, die op 29 maart 2019 werd gepubliceerd, handhaaft het Europees Parlement en de Europese Raad de criteria om een .eu-domeinnaam te registreren. Een belangrijk punt is het tijdschema voor de inwerkingtreding van deze wijzigingen op 19 oktober 2019.

Na de laatste politieke omwenteling betreffende het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie werd op 22 maart 2019 door EURid een update gepubliceerd. EURid deelde mee dat alle plannen met betrekking tot domeinnamen die zijn geregistreerd door personen en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Gibraltar in de wacht zijn gezet. De enige regeling voor de behandeling van .eu-domeinen die tot nu toe is gepubliceerd, biedt echter een tamelijk somber vooruitzicht voor alle .eu-eigenaren die geen burger van de Europese Unie zijn.

EEN DOODLOPENDE WEG VOOR .EU-DOMEINEN

In een mededeling van de Commissie van 28 maart 2018 aan alle in het Verenigd Koninkrijk gevestigde eigenaren van .eu-domeinnamen heeft de Europese Commissie alle in het Verenigd Koninkrijk gevestigde eigenaren ervan in kennis gesteld dat zij na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ingezetenen van “derde landen” zullen worden. Bijgevolg is de wetgeving van Verordening (EG) nr. 733/2002 van toepassing, waarin dat wordt bepaald:

 1. In het Verenigd Koninkrijk gevestigde en natuurlijke personen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven, zullen niet langer .eu-domeinnamen kunnen registreren of verlengen;
 2. EURid zal het recht hebben een dergelijk domeinnaam eigendom op te heffen zonder een beroep te doen op een buitengerechtelijke geschillenbeslechting;
 3. Elke registratie van een nieuwe .eu-domeinnaam die een daad van kwade trouw kan zijn (bijvoorbeeld een inbreuk op een Brits handelsmerk) zal geen Britse rechten inroepen;
 4. Overeenkomsten tussen de Registrar (domeinprovider) en een eigenaar zullen worden opgelost overeenkomstig de wetgeving van de EU-lidstaten, zodat een dergelijke overeenkomst die onder de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk valt, moet worden gewijzigd of een nieuwe instantie voor geschillenbeslechting moet worden aangewezen.

Volgens de statistieken van EURid over het laatste kwartaal van 2018 zijn er in het Verenigd Koninkrijk iets meer dan 304.000 .eu-domeinnamen geregistreerd, wat neerkomt op ongeveer 12% van het totaal. Het verwerpen van de Britse belanghebbenden kan een tweesnijdend effect hebben. Enerzijds zouden bedrijven die met .eu-domeinen werken een enorme klap krijgen door de sluiting van hun websites, anderzijds zou het Register een financieel verlies lijden. Het aantal door Britse entiteiten geregistreerde .eu-domeinnamen is het afgelopen jaar met 76.399 gedaald. Het lijkt er echter op dat EURid niet van plan is om uitzonderingen te maken en dat de grandfathering regel ook niet van toepassing zou moeten zijn.

MOGELIJKE POST-BREXITSCENARIO’S

Na de derde motie van wantrouwen voor de Britse premier Theresa May op 26 maart en haar eventuele ontslag, werd de Brexit-datum verplaatst naar 31 oktober 2019. Met drie Brexit-akkoorden die al verworpen zijn, lijkt het erop dat het Verenigd Koninkrijk de EU met geen enkele overeenkomst zou kunnen verlaten. Naar aanleiding van de EC-verklaring heeft EURid een Brexit-bericht gepubliceerd waarin twee mogelijke situaties worden toegelicht die zich kunnen voordoen nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten:
In het geval dat er geen Brexit-deal wordt onderhandeld:

 • nieuwe registraties voor entiteiten met GB/GI-landcode worden verboden,
 • bestaande GB/GI-domeinnaamhouders zullen een week voor de verwachte terugtrekkingsdatum per e-mail op de hoogte worden gebracht van de aanstaande problemen van niet-conformiteit,
 • een soortgelijke herinnering zal op 30 maart worden verstuurd met een termijn van twee maanden waarna het domein inactief wordt.

Als het Verenigd Koninkrijk er echter in slaagt om bepaalde intrekkingsvoorwaarden te regelen, maar de overeenkomst heeft geen betrekking op .eu-domeinnamen:

 • de datum voor het uitschakelen van nieuwe registraties wordt uitgesteld tot 1 januari 2021,
 • de huidige eigenaren van een .eu-domein met woonplaats in het Verenigd Koninkrijk zullen tweemaal – een week voor en op de vastgestelde datum – op de hoogte worden gesteld van de verwachte regelgeving,
 • na de periode van twee maanden die een mogelijke overgang mogelijk maakt, zullen deze domeinnamen, die nog steeds onder de GB/GI-registrant country code vallen, worden ingetrokken en beschikbaar komen voor algemene registratie.

WAT HOUDT BREXIT IN VOOR ANDERE EXTENSIES?

De meeste andere eigenaren van domeinnamen kunnen er zeker van zijn dat Brexit geen gevolgen heeft voor de Europese landencodedomeinen. Geografische domeinextensies die verbonden zijn met de Britse eilanden, zoals .cymru, .scot, .irish en .wales, zullen na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk beschikbaar blijven voor gebruikers uit de Europese Unie. Ook zullen de meeste Europese ccTLD’s open blijven voor Registranten uit het Verenigd Koninkrijk zodra dit land geen lidstaat meer is, met twee uitzonderingen:

 • .fr-domeinnaam kan worden geregistreerd door elk bedrijf of individu dat in de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein verblijft,
 • .it is alleen beschikbaar voor inwoners van de Europese Unie.

De respectievelijke Registers, AFNIC en NIC IT, hebben besloten om geen actie te ondernemen met betrekking tot hun registratieregels totdat er meer bekend is over de Brexit-voorwaarden.
Nog twee ccTLD’s, .hu en .sk, beperken potentiële domeinnaamhouders tot burgers van de Europese Economische Ruimte of de Europese Vrijhandelsassociatie. Tot nu toe zijn er nog geen mededelingen gedaan over deze twee confederaties en het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk onderhandelt momenteel over de voortzetting van zijn aanwezigheid in de EER en de EVA.
Als u denkt dat Brexit van invloed kan zijn op uw domeinportfolio, kan EBRAND een gratis domeincontrole uitvoeren en u adviseren over de beste manier om uw domeinportfolio zeker te stellen.

Author Edwin Fontein

More posts by Edwin Fontein