Skip to main content

Meer dan 80% van de namaakgoederen in de wereld zijn “Made in China”, en zelfs meer als je Hong Kong en Singapore meetelt. Paradoxaal genoeg is het de zoektocht naar authenticiteit die de nieuwe Chinese consumenten van vandaag motiveert en hen naar luxemerken en -producten leidt.

In een land met een bevolking van 1,4 miljard is de realiteit even complex als zijn geografie. Terwijl een groot deel van de bevolking (bijna 60%) nog steeds leeft van 2 tot 10 dollar per dag, onderscheiden de nieuwe Chinese consumenten, die vrij jong (20 tot 35 jaar), stedelijk en goed opgeleid zijn, zich van hun ouders door vaak online te kopen. De helft van hen is vrouw en allemaal geven ze nu voorrang aan kwaliteit en authenticiteit boven lage kosten. Henri Joli, een internationale mode-expert die nu in Shanghai woont na 20 jaar bij Jean-Paul Gaultier te hebben gewerkt, legt uit: “Er zijn steeds meer Chinese zakenvrouwen die niet dezelfde outfit willen hebben als hun buren of zelfs maar op iemand anders willen lijken.”

Het vinden van “the real thing“, het gedroomde authentieke product, kan echter een ware zoektocht zijn voor onze Chinese consument, vooral in zijn eigen land waar de markten (fysiek of digitaal) overspoeld worden met namaakproducten. Om deze vervalsingen te vermijden, vooral wanneer het gaat om levensmiddelen of farmaceutische producten, nemen Chinese kopers al enkele jaren hun toevlucht tot een proces dat “daigou” (kopen voor iemand in het Mandarijn) wordt genoemd. Deze praktijk bestaat eruit dat een grote som geld wordt overhandigd aan een vertrouwenspersoon, een “personal shopper“, die verantwoordelijk is voor het kopen van de gewenste goederen in het buitenland, in Europa of de Verenigde Staten, in ruil voor een commissie. Dit is een win-win situatie voor zowel de koper, die minder betaalt dan in China (door het vermijden van invoerrechten), als de “personal shopper”, die profiteert van een extra inkomen.

Voor opkomende luxemerken die hun activiteiten in China wensen te ontwikkelen, maar daar geen bedrijfszetel hebben (gebrek aan middelen) noch over de nodige vergunningen beschikken, is het “daigou“-proces een echte kans. Het stelt hen in staat zich kenbaar te maken op de onlineplatforms die jonge consumenten regelmatig raadplegen om steeds als een van de eersten nieuwe producten te ontdekken en aan te schaffen.

DESKUNDIG ADVIES

De strijd tegen de verspreiding van namaakproducten op Chinese platforms wordt een echte zakelijke uitdaging. Volgens een studie van Bain and Company vertegenwoordigden alle verkopen van Daigou in 2016 8 tot 11 miljard euro en 15% van de luxeaankopen van Chinese klanten. Laten we niet vergeten dat China de grootste markt is voor luxemerken en de eerste koper van “made in France” cosmetica, maar ook dat de nieuwe Chinese consument authentieke en veilige producten moet vinden op de markten die hij bezoekt. Dit is de kern van het probleem: authenticiteit is nooit gegarandeerd in China, voor geen enkel product.
Daarom is het toezicht op Chinese verkoopplatforms en e-commercesites van essentieel belang. Het basisprincipe om de verkoop van namaakprodukten doeltreffend te bestrijden, en meer in het algemeen om uw distributienetwerk op internet te controleren wanneer u een Europese onderneming bent, is gebaseerd op de invoering van een geautomatiseerd toezicht. Dit maakt het mogelijk om:

  1. frauduleuze advertenties op te sporen,
  2. het uit de lucht halen van deze advertenties,
  3. de identificatie en kennisgeving van verkopers die in overtreding zijn.

ARGOS, de anti-counterfeit tool van EBRAND, wordt gebruikt om verdachte advertenties op te sporen. Deze worden vervolgens geanalyseerd door juridische deskundigen en vervolgens onmiddellijke verwijdering van de advertenties aan het platform vragen. Bovendien identificeert de tool nuttige informatie over de overtredende verkopers en draagt het aldus bij tot het onderzoekswerk, met het oog op het nemen van maatregelen.

Neem contact op met onze adviseurs voor een demo of als u vragen hebt.

Author Edwin Fontein

More posts by Edwin Fontein